Επικοινωνία
Επίσημη Ιστοσελίδα των Φροντιστηρίων Μαστραλέξη
Καλέστε Μας : 23730-51584

Τμήματα

Τμήματα Α΄Λυκείου

  • Άλγεβρα (3 ώρες)
  • Γεωμετρία (2 ώρες)
  • Φυσική (3 ώρες)
  • Χημεία (2 ώρες)
  • Φιλολογικά (5 ώρες)

Τμήματα Β΄Λυκείου

  • Θεωρητική Κατεύθυνση
  • Θετική Κατεύθυνση

 

Λεπτομέρειες

Τμήματα Γ΄Λυκείου/Αποφοίτων

  • Θεωρητική Κατεύθυνση
  • Τεχνολογική Κατεύθυνση
  • Θετική Κατεύθυνση

Λεπτομέρειες

Τμήματα Μαθητών Γυμνασίου

  • Α’Γυμνασίου (Μαθηματικά/Φιλολογικά)
  • Β’Γυμνασίου (Μαθηματικά/Φυσική/Χημεία/Φιλολογικά)
  • Γ’Γυμνασίου (Μαθηματικά/Φυσική/Χημεία/Φιλολογικά)

Ειδικά Τμήματα Ε.Π.Α.Λ.

logo footer

« Η επιστήμη δημιουργείται με γεγονότα όπως ένα σπίτι κτίζεται με τούβλα. Αλλά η απλή συσσώρευση γεγονότων δεν είναι επιστήμη. Όπως ένας σωρός από τούβλα δεν είναι σπίτι…»
" POINCARE "

B΄Λυκείου

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

  • Άλγεβρα (3 ώρες)
  • Γεωμετρία (2 ώρες)
  • Έκθεση(2 ώρες)
  • Φυσική Γενικής Παιδείας(3 ώρες)
  • Χημεία (2 ώρες)
  • Αρχαία Γενικής Παιδείας (2 ώρες)
  • Αρχαία Προσανατολισμού (4 ώρες)

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ

  • Άλγεβρα (3 ώρες)
  • Γεωμετρία (2 ώρες)
  • Έκθεση(2 ώρες)
  • Φυσική Γενικής Παιδείας(3 ώρες)
  • Χημεία (2 ώρες)
  • Αρχαία Γενικής Παιδείας (2 ώρες)
  • Φυσική Προσανατολισμού (3 ώρες)
  • Μαθηματικά Προσανατολισμού (2 ώρες)
×
Γ΄Λυκείου
ΘετικήΤεχνολογικήΘεωρητική

  • Έκθεση(2 ώρες)
  • Χημεία Κατεύθυνσης (3 ώρες)
  • Φυσική Κατεύθυνσης (4 ώρες)
  • Βιολογία Κατεύθυνσης (2 ώρες)
  • Μαθηματικά Κατεύθυνσης (5 ώρες)
  • Βιολογία Γενικής Παιδείας (1 ώρα) ή Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (2 ώρες)
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – Επιλογής (2 ώρες)

  • Έκθεση(2 ώρες)
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (2 ώρες)
  • Φυσική Κατεύθυνσης (4 ώρες)
  • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2 ώρες)
  • Μαθηματικά Κατεύθυνσης (5 ώρες)
  • Βιολογία Γενικής Παιδείας (1 ώρα) ή Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (2 ώρες)
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – Επιλογής (2 ώρες)

  • Έκθεση(2 ώρες)
  • Λατινικά (4 ώρες)
  • Αρχαία (5 ώρες)
  • Ιστορία (2 ώρες)
  • Λογοτεχνία (5 ώρες)
  • Βιολογία Γενικής Παιδείας (1 ώρα) ή Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (2 ώρες)
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – Επιλογής (2 ώρες)

×